Aluminium voorzetramen

Voor een nog betere weergave en uitleg verwijzen wij u graag naar onze vernieuwde website.

De nieuwe website is voorzien van nog gedetailleerdere informatie en een ruimer aanbod.
Ook het bestelproces is vereenvoudigd.

Ga naar website

Aluminium voorzetramen hebben een warmte- en geluidsisolerende werking en worden veelal
toegepast in situaties daar waar er geen of beperkte mogelijkheden zijn voor montage van
isolatieglas (dubbelglas)
De aluminium voor- of achterzetramen kunnen zowel aan de buitenzijde als
ook aan de binnenzijde worden gemonteerd.
Ook bij monumentale panden, daar waar geen dubbelglas toegepast kan of mag worden, kunnen
aluminium achterzetramen (aan de binnenzijde) worden toegepast.

Voordelen van aluminium voorzetramen
 • Zeer lange levensduur, houtrot is uitgesloten.
 • Thermische breuk van het glas is uitgesloten.
 • Toepassing zowel aan de binnen- als buitenzijde.
 • Zeer snel te monteren, specifieke vakkennis is geen vereiste.
 • Te monteren op bestaande constructies.
 • Aanpassingen van bestaande constructies vrijwel nooit noodzakelijk.
 • Lage investeringskosten.
 • Het onderhoud beperkt zich tot het schoonhouden.
 • Uitstekende bescherming tegen vuil en stof bij glas-in-lood toepassingen.
 • Vanwege de vele kleurstellingen ook esthetisch verantwoord.

Geluid- en warmte isolatie
Bij toepassing van aluminium voorzetramen wordt het geluid van buiten naar binnen tegengehouden.
Denk hierbij aan geluidsoverlast van verkeer, winkelstraten, treinen, scholen en speelplaatsen.
Daarnaast wordt ook het geluid van binnen naar buiten tegengehouden zoals bij scholen, cafés,
werkruimten en studio’s waardoor overlast voor de omgeving kan worden beperkt of voorkomen.

Ook het warmteverlies op het bestaande glasoppervlak wordt met ca. 50% teruggebracht waarbij
een soortgelijke situatie wordt gecreëerd als met isolatieglas.

Vooral bij oude woningen zijn voorzetramen bij uitstek een oplossingsgerichte toepassing vanwege
het niet hoeven aanpassen van de bestaande constructie en vanwege de aanzienlijke toename van
het comfort in de achterliggende vertrekken.

Onderhoud van aluminium voorzetramen
 • Periodiek reinigen aan het buiten oppervlak.
 • Het aluminium randprofiel reinigen met warm water, indien huishoudelijke schoonmaakmiddelen worden toegepast deze altijd naspoelen met schoon warm water.
 • De binnenzijde (spouw) van de beglazing minimaal 1x per jaar reinigen.
 • In geval van uitdroging is het aansluitrubber eenvoudig te vervangen.

Materiaal

Randprofiel : Blank geanodiseerd aluminium of in kleur gemoffeld.
Glas : Floatglas, veiligheidsglas gelaagd en geluidwerend gelaagd.
Glasdikten : Floatglas 4mm, 6mm, 8mm.
: Veiligheidsglas gelaagd 33.2(7mm), 44.2(9mm)
: Geluidwerend veiligheidsglas gelaagd 44/2(9mm)
Scharnieren : Blank geanodiseerd aluminium of in kleur gemoffeld, met RVS pen.

Standaard kleuren aluminium voorzetramen
Blank geanodiseerd aluminium.
Ral 5004 (Zwartblauw)
Ral 6009 (Dennegroen)
Ral 7016 (Antracietgrijs)
Ral 8014 (Sepiabruin)
Ral 9001 (Crèmewit)
Ral 9005 (Gitzwart)
Ral 9010 (Zuiverwit)
Alle andere kleuren op aanvraag.

Modellen
Het is mogelijk om de voorzetramen in diverse modellen te bestellen.
Zie hiervoor het modellen overzicht op de prijzen/calculatiepagina.

Bevestigingsmogelijkheden
Aluminium voorzetramen kunnen op vier verschillende manieren worden gemonteerd.
 • Vaste montage met schroeven.
 • Vaste montage met knevels.
 • Montage met toepassing van scharnieren in combinatie met schroeven. 1)
 • Montage met toepassing van scharnieren in combinatie met knevels. 1)

1) bij toepassing van scharnieren worden overige (niet scharnierzijden) gemonteerd met schroeven of knevels.

Toepassingen
Voorzetramen zijn zowel geschikt voor montage aan binnenzijde als ook voor montage aan de
buitenzijde en kunnen worden toegepast op zowel ramen, deuren als ook op kozijnen.

Aansluitbreedten
De benodigde aansluitbreedte wordt gerekend vanaf de dagopening van het glas van de
bestaande ramen, deuren of kozijnen.
Breedte profiel      : 20mm
Breedte scharnier : 20mm       (profiel + scharnieren = 40mm)
Breedte knevel     : 10mm       (profiel + knevels = 30mm)

Inmeten/bestellen aluminium voorzetraam
 • Neem de strakke sponning- of dagmaat en tel hier 2x de profielbreedte (40mm) bij op.
  De bestelmaat is de uitwendige maat van het voorzetraam incl. aluminium profielen.
 • Controleer het raam of kozijn op haaksheid en scheluwte.

Indien tevens scharnieren of knevels worden toegepast dient u bij montage rekening dat de
benodigde ruimte hiervoor beschikbaar is.

Afdichting
De aansluiting van het bestaande raam, deur of kozijn met het aluminium voorzetraam wordt
gedicht door een EPDM afdichtingsrubber waardoor een volledige afdichting van de ontstane
luchtspouw ontstaat.Het afdichtingsrubber is verwerkt in de aluminium randprofielen.

Ventilatie
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij er tussen de luchtspouw van het glas condensvorming
ontstaat.
Om dit te voorkomen moet de spouw zwak worden geventileerd met de buitenlucht.
Hierbij geldt dat er moet worden voorkomen dat er binnenlucht in de spouw kan toetreden.

Bij binnenplaatsing dient er, afhankelijk van de grootte van het voorzetraam, 2 tot 3 gaten van 8mm
in het bestaande raam deur of kozijn geboord te worden, schuin afwaterend richting buitenzijde.
Bij buitenplaatsing dient het afdichtingsrubber en zonodig het profiel van het voorzetraam diagonaal
op twee plaatsen uitgekeept te worden. LET OP: dit dient in geen geval in de bovendorpel plaats te
vinden.De grootte van de opening dient ca. 10-20 mm breed te zijn bij een raamoppervlak van 1-4m2.

Prijzen / Levertijden
Prijzen, levertijden en bezorgopties kunt u inzien en berekenen op de prijzen/calculatiepagina van
deze website.

Leveranties in geheel Nederland m.u.v. de Waddeneilanden.

Kik Machinale houtbewerking, Schilperoortstraat 102, 3082 SZ Rotterdam
info@kikmachinale.nl